آنچه در دوره “ساماندهی وظایف مسئول دفتر” ارائه و بصورت کارگاهی انجام می شود:

 • وظایف عمده و کلیدی مسئول دفتر
 • مهارت های کلیدی انجام وظایف
 • معرفی چندین نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی
 • اتوماسیون اداری
 • نگارش و مکاتبات اداری
 • اصول بایگانی
 • اصول تنظیم اسناد اداری (آیین نامه، دستورالعمل، صورتجلسه، گزارش و…)

مزایای شرکت در سمینار:

 • دریافت اسلایدها و فایل صوتی جلسات
 • دریافت فایل Word نمونه فرم های پرکاربرد
 • دریافت چندین چک لیست حرفه ای و کاربردی 
 • معرفی به بازار کار
 • از ۵ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ساعت 10 الی 13
 • اصفهان، خیابان مشتاق دوم
 • طی چهار جلسه، پنج شنبه ها
 • غیرفعال بعلت اتمام مهلت ثبت نام
... مهلت ثبت نام به پایان رسیده
X