در مورد اهمیت طراحی مدل کسب و کار  به جمله آقای «مایکل پورتر» استناد می‌کنیم: استفاده از مدل کسب و کار اساسی‌ترین گام در فرایند اندیشیدن به بقای سازمان است.

طراحی مدل کسب و کار

مدل کسب و کار یا بیزنس مدل (Business Model)، یک ابزار مدیریتی است که منطق یک شرکت در مورد تولید و ارائه محصول و در مقابل کسب درآمد و ارزش را توصیف می‌کند. بیزنس مدل شبیه به یک طرح یا برنامه است که مشخص می‌کند ایده و اهداف کسب و کارمان را چطور پیاده‌سازی کنیم؟ و ایده کلی کسب و کار ما را به کارهایی که باید انجام دهیم ترجمه می‌کند.

  • در مدل کسب و کار اجزای نُه‌گانه اصلی کسب و کار بصورت دقیق و شفاف تعیین می‌شوند، این شفاف‌سازی هم باعث یکسو‌شدن اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ما می‌شود، هم تشخیص اقدامات اضافه، بی‌فایده و فرایندهایی که در راستای اهداف نیستند را ساده می‌کند. با حذف این فرایندها و اقدامات اضافه، کسب و کار ما با چابکی و فراغ بال بیشتری مسیر را طی می‌کند و زمینه بروز خلاقیت و ایده‌پردازی فراهم می‌شود.
  • طراحی بیزنس مدل برای ارزیابی ایده کسب و کاری که هنوز اجرایی نشده هم خیلی ضروری است چون در تشخیص اجرایی‌بودن و سودآور‌بودن ایده به ما کمک می‌کند و البته سند خوبی برای جذب سرمایه‌گذار است.

برای طراحی بیزنس مدل، کمک‌گرفتن از مشاور ضروری است؛ چون محتوای آن باید ساده، مناسب و قابل فهم باشد و در عین حال نباید پیچیدگی‌های نحوه عملکرد شرکت را بیش از حد ساده کند و نکاتی را از قلم بیندازد؛ که رعایت این سادگی در کنار پیچیدگی با تجربه و تمرین به دست می‌آید. مشاوره به شما کمک می‌کند که بیزنس مدل طراحی شده، نگاهی جامع و فراگیر به کسب و کار باشد و همه چیز را درنظر گرفته باشد ولی در عین حال، بیش‌از‌حد هم روی جزئیات متمرکز نشده باشد. 

برای رزرو مشاوره کافی است روی این دکمه کلیک کنید​!