وقتی طراحی یا اصلاح گردش کار توسط مشاور انجام شود، نتیجه به مراتب بهتر است، چون مشاور علاوه بر اینکه تخصص و تجربه‌اش را بکار می‌گیرد، بعنوان شخص سومی که مستقیماً درگیر فرایند نیست، نگاه خلاقانه‌تری به آن دارد.

طراحی/بهبود گردش کار

در هر کسب و کاری برای تولید محصول، ارائه خدمات و انجام امور داخلی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها یا کارها بصورت متوالی توسط افراد یا سیستم‌ها انجام می‌شوند؛ به سازماندهی‌کردن این فعالیت‌ها در قالب یک الگو و مشخص کردن اینکه یک کار چطور انجام می‌شود «گردش کار» می‌گویند.

در واقع گردش کار یعنی: مشخص کردن ترتیب و شرایط اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برای تکمیل یک کار لازم است.

کاربرد اصلی طراحی گردش کار، شفاف‌سازی روش انجام کار برای پیاده‌سازی قواعد و فرم‌های آن در سیستم نرم‌افزاری است. اما در بعضی موارد که سازمان محدودیت زمان یا بودجه دارد، یا کسب و کار تازه تأسیس است و مدیران ترجیح می‌دهند فرایندها مدتی بصورت دستی انجام شوند و بعد با درک صحیح‌تری مکانیزه شوند، می‌توان گردش کارها را طراحی کرد و نتیجه را در قالب دستورالعمل‌ها و فرم‌های کاغذی استفاده کرد.

در هر دو صورت، شفافیت در روش انجام کار باعث بهبود عملکرد، پیشگیری از خطا، بهره‌وری پرسنل و جمع‌آوری اطلاعات کاربردی برای گزارش‌گیری و کنترل کارها می‌شود.

اگر درمورد طراحی/بهبود گردش کار نیاز به گفتگو با ما دارید!

کافی است روی این دکمه کلیک کنید!