آنچه در سمینار رایگان “بایدها و نبایدهای افزایش بهره وری در سال ۹۸” مطرح می شود:
 • پیش بینی های صورت گرفته در مورد شرایط کار در سال ۱۳۹۸
 • تعریف بهره وری و راهکارهای افزایش آن
 • تعریف فرایندمحوری و تأثیرات آن بر افزایش بهره وری
 • تکنیک های تدوین فرایند
 • ابزار کنترل اجرای فرایندها و گردش کار
 • مزایای شرکت در سمینار:
 • بهره مندی از 3 ساعت تحلیل و آموزش بصورت رایگان
 • دریافت فایل اسلایدهای سمینار
 • دریافت سه عدد چک لیست حرفه ای برای سال پیش رو
  • جمعه 3 اسفند 1397 - ساعت 9 الی 12
  • اصفهان، خیابان مشتاق دوم
  • سمینار
  • رایگان
  ... مهلت ثبت نام به پایان رسیده
  X