سلام به فرایند محوری
تاریخ شروع

10:00

جمعه - 1398/06/08

تاریخ پایان

12:30

جمعه - 1398/06/08

آدرس

اصفهان، خیابان مشتاق دوم

این وبینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

آنچه در وبینار " سلام به فرایند محوری" مطرح می‌شود

  • تشریح معایب سازمان ها وظیفه گرا
  • ارائه شاخص های تشخیص درصد فرایند محوری سازمان
  • تشریح مزایای تغییر رویکرد به فرایند محوری
  • ارائه راهکارهای کاربردی و امتحان شده برای گذر از وظیفه گرایی به فرایند محوری
  • ارائه راهکارهای روبرویی با “مقاومت به تغییر” از طرف پرسنل
  • دریافت فایل صوتی و اسلایدهای سمینار
  • معرفی چند تکنیک کم هزینه برای سیستم سازی کسب و کار
  • معرفی یک نرم افزار CRM منتخب

اطلاعات تکمیلی وبینار سلام به فرایند محوری