طراحی فلوچارت
تاریخ شروع

18:00

پنج‌شنبه - 1398/03/02

تاریخ پایان

21:00

پنج‌شنبه - 1398/03/02

آدرس

اصفهان خیابان مشتاق دوم

این کارگاه آموزشی هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

آنچه در کارگاه آموزشی "طراحی فلوچارت "مطرح می‌شود

  • درک مفهوم فرایند و شناسایی آن
  • مفاهیم و اصول اولیه فلوچارت
  • کار با نرم افزار Visio

اطلاعات تکمیلی" کارگاه آموزشی طراحی فلوچارت"