آنچه در کارگاه “طراحی فلوچارت” ارائه و بصورت کارگاهی انجام می شود:

  • درک مفهوم فرایند و شناسایی آن
  • مفاهیم و اصول اولیه فلوچارت
  • کار با نرم افزار Visio

مزایای شرکت در کارگاه:

  • دریافت فایل اسلایدهای آموزشی
  • طراحی فلوچارت بصورت عملی
  • بررسی یک نمونه فلوچارت فرایند واقعی سازمان شما ، پس از برگزاری کلاس
  • پنج شنبه 2 خرداد 1398 - ساعت 18 الی 21
  • اصفهان، خیابان مشتاق دوم
  • کارگاه آموزشی
  • غیرفعال بعلت اتمام مهلت ثبت نام
... مهلت ثبت نام به پایان رسیده
X