اتوماسیون/مکانیزاسیون

نمونه کارها

اتوماسیون / مکانیزاسیون

پیاده سازی اقدامات و فرایندهای یک کسب و کار در سیستم و کنترل، گزارش گیری و تجزیه و تحلیل آنها (سیستم سازی ) در قالب نرم افزارهای مختلفی قابل اجراست.

Automation2

ماهیت سیستم سازی

واگذاری امور اجرایی یک کسب و کار به ابزارهای دیجیتال و تغییر از شیوه دستی و کاغذی به سیستمی، که امروزه با انواع اصطلاحات مکانیزاسیون، اتوماسیون، سیستم سازی و… شناخته می شود جز ملزومات بقای کسب و کار در دنیای امروز است.

گام اول شناسایی و انتخاب ابزار یا نرم افزار مناسب برای انجام این کار است. بر اساس عملکرد و نیاز یک کسب و کار، هر یک از نرم افزارهای قابل پیاد سازی مثل اتوماسیون اداری، کنترل پروژه، CRM، ERP و… می تواند نسبت به دیگری اولویت و اهمیت بیشتری داشته باشد و در نهایت بکارگیری یک نرم افزار BPMS خوب و متناسب با کسب و کار که بعنوان زنجیر اتصال این نرم افزارها به کار میرود اهمیت بسیار ویژه ای دارد.

پس از انتخاب نرم افزار بهینه (که نیازمند شناخت و تحلیل دقیق کسب و کار و نیز آشنایی با نرم افزارهای موجود و محدودیت ها و قابلیت های هر یک از آنهاست) پیاده سازی اصولی و سفارشی سازی نرم افزار انجام می پذیرد.

  • مدیریت فر ایند، تسهیل گری
  • انواع کسب و کارهای شرکتی و فردی
  • بین 3 تا 9 ماه

سبد خرید شما خالی است.

X