Arad

فولاد آراد

شرکت فولاد آراد مجموعه‌ای بازرگانی در صنعت فولاد است که بصورت تخصصی در حوزه تأمین و سفارشی‌سازی لوله‌های فولادی برای مناقصات و پروژه‌های دولتی فعالیت می‌نماید. رهبری کاریزماتیک آقای هاشم‌الحسینی و تیم همراه از ویژگی‌های بارز فولاد آراد است.

قبل از همکاری:

علیرغم تیم‌سازی خوبی که در فولاد آراد انجام شده بود، با توجه به ضرورت عدم حضور مدیرعامل در شرکت، نیاز این مجموعه، سیستم‌سازی به ویژه در دپارتمان بازرگانی بود.
فرایندهایی مثل:

آنالیز قیمت برای شرکت در مناقصه
بستن پاکت مناقصه
کنترل پروژه
ساماندهی وصول مطالبات
هماهنگی بیشتر بین دپارتمانهای بازرگانی، مالی و اداری

حین اجرای پروژه مدیریت فرایند:

با توجه به مقتضیات اجرایی از طرف کارفرما، طی روند ملایم طی مدت یکسال، اقدامات زیر انجام شد:

 • شناسایی کلیه فرایندهای دپارتمان بازرگانی و فرایندهای کلیدی دپارتمان اداری و مالی
 • مستندسازی و مدلسازی فرایندهای کلیدی و تهیه دستورالعمل‌های مربوطه
 • آنالیز دقیق انواع حالت‌های برگزاری مناقصه و طراحی فایل اکسل پیشرفته آنالیز قیمت به نحوی که تمامی حالت‌های مناقصه را پوشش دهد.
 • شناسایی نقاط بحران تعامل دپارتمان بازرگانی با مالی و اداری و تهیه چک‌لیست‌ها و فرم‌های مربوطه
 • سفارشی‌سازی تخصصی نرم‌افزار CRM به نحوی که کلیه مراحل اجرای پروژه (از شناسایی مناقصه جدید تا شرکت در مناقصه، اجرای پروژه، وصول مطالبات و اختتام پروژه) بصورت الکترونیک قابل رصد باشد.
 • سیستم‌سازی فرایند پرتکرار “ماموریت برون شهری” در راستای تسهیل ارتباطات بین واحدی

دست‌آوردهای فولاد آراد:

Picture1 1

مشاور و راهبر ارشد پروژه‌ها:​

 • دانش‌آموخته دکترای مدیریت عالی کسب‌وکار DBA
 • متخصص سیستم سازی کسب‌و‌کار و مدیریت فرایند
 • مؤسس کلینیک کسب‌وکار رستا
 • مشاور رسمی سازمان نظام صنفی امور رایانه اصفهان
 • تأیید صلاحیت شده از موسسه CQM در معماری و مدیریت فرایند
 • طراح سامانه‌های نرم‌افزاری مدیریت کسب‌وکار
landing 12 3