آنچه در وبینار “کنترل از راه دور” مطرح می شود:

 • ملزومات قانونی، فرایندی، سیستمی و تجهیزاتی برای دورکاری
 • مدیریت صحیح و کامل کسب و کار از راه دور
 • نگهداری مشتریان و پشتیبانی مناسب، از منزل
 • تکنیک های تیم ورک غیرحضوری

مزایای شرکت در سمینار:

 • دریافت فایل تصویری و اسلایدهای سمینار
 • دریافت سه پنج عدد چک لیست حرفه ای برای دورکاری
 • معرفی چند نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی
 • دریافت بلیط تخفیف 10% برای آموزش های آینده
 • سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 - ساعت 19 الی 21
 • آنلاین - اسکای روم
 • وبینار + فیلم ضبط شده
 • غیرفعال بعلت اتمام مهلت ثبت نام
... مهلت ثبت نام به پایان رسیده
X