تفویض اختیار

شیوه رهبری امیرکبیر

شیوه رهبری امیرکبیر

درس هایی از شیوه مدیریت و رهبری امیرکبیر یکی از غم ­انگیزترین اتفاقات تاریخ ایران، ۱۷۱ سال پیش، در چنین روزی رقم خورد و سرزمین ما مردی را از دست داد که هنوز هم به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد شناخته میشود و شاید این روزها جای خالی سبک تفکر و شیوه مدیریتش را بیشتر […]
ادامه مطلب
X