چهارشنبه
29 فروردین
1403
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ ایسمینار

سه روش سیستم سازی کسب و کار

چهارشنبه
26 مهر
1402
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

سیستم سازی کسب و کار

چهارشنبه
08 شهریور
1402
6:30 ب.ظ - 7:30 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

هدف‌ گذاری پاییز 1402

چهارشنبه
01 شهریور
1402
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ اصفهان_خیابان هزارجریب

مدیریت به سبک رهبران

چهارشنبه
28 تیر
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

برگ برنده کسب و کار

چهارشنبه
21 تیر
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

نقش پول در کسب و کار

چهارشنبه
14 تیر
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

طراحی چک لیست (اجرای سوم)

چهارشنبه
07 تیر
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

3 چیز که هر کسب و کاری لازم دارد

چهارشنبه
31 خرداد
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

3 روش افزایش بهره‌وری در کسب و کار

چهارشنبه
24 خرداد
1402
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آنلاین - ایسمینار

۵ اشتباه در طراحی بوم مدل کسب و کار