اگر فکر می‌کنید در زمینه ی فعالیت خود چنین فردی هستید و اگر علاقه‌مند به همکاری در محیطی پویا و منعطف هستید،

رزومه ی خود را برای ما ارسال کنید.