معماری فرایندهای کسب و کار اگر دقیق و درست انجام شود، یک ابزار بسیار قوی برای مدیریت و تصمیم‌گیری می‌سازد که در مواقع بحران کمک می‌کند تا راحت و سریع سازمان را با شرایط منطبق کنیم.

طراحی معماری فرایند

معماری فرایندی یا نقشه فرایندی، یک سند مدیریتی است که تمام فرایندهای کسب و کار را در یک چهارچوب اصولی و منظم جمع‌آوری می‌کند به شکلی که:

  1. تمام فرایندها بر اساس ماهیت و عملکردشان گروه‌بندی شده‌اند.
  2. مالک همه فرایند‌ها (شخصی که مسئول درست انجام شدن آن فرایند است) مشخص شده‌است.
  3. مرز فرایندها و محل اجرای آن‌ها تعیین شده‌است.

با طراحی این سند جامع، هر کاری که در سازمان اجرا می‌شود، آماده بهینه‌سازی، اصلاح، توسعه و… می‌شود و در مواقع بحران یا تغییراتی که از اختیار ما خارج است (مثل شرایط کرونا) به راحتی و آسانی می‌توانیم تغییر روش دهیم و از این تغییرات آسیب نبینیم.

ما طراحی معماری فرایندی را بر اساس استاندارد APQC انجام می‌دهیم که توسط “مرکز بهره‌وری و کیفیت امریکا” ارائه شده و در حال حاضر مرجع اصلی جهان برای مدیریت فرایندها است.

ساختار منظمی که بدست‌آمده، در توسعه و بهبود کسب و کار از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت فرایند، مکانیزاسیون، سیستم سازی، ارزیابی عملکرد و… کاربرد دارد و تأثیر ویژه‌ای در کیفیت و سرعت انجام کار دارد.

اگر درمورد طراحی معماری فرایندی نیاز به گفتگو با ما دارید

کافی است روی این دکمه کلیک کنید!