مسیرهای ارتباطی

دنبال کردن اخبار، رویدادها و آموزش ها:

ارتباط از طریق پیام رسان ها:

ارتباط مستقیم:

ایمیل:

saeidi.nafise@gmail.com
info@n-saeidi.ir

ایمیل اول را شخصاً و در بازه زمانی حداکثر یک هفته ای بررسی می کنم.
ایمیل دوم توسط پشتیبان بررسی و حداکثر یک روزه پاسخگویی می شود.

شماره تماس دفتر:

6260 3620 - 031
900 60 43 0913

شماره تماس مستقیم:

900 50 43 0913

نشانی دفتر:

اصفهان، چهارباغ بالا، کوی کاویان، مجتمع کوه نور

ارسال پیام:

    X