مسیرهای ارتباطی

دنبال کردن اخبار، رویدادها و آموزش ها:

ارتباط از طریق پیام رسان ها:

ارتباط مستقیم:

ایمیل:

saeidi.nafise@gmail.com
info@n-saeidi.ir

ایمیل اول را شخصاً و در بازه زمانی حداکثر سه روزه بررسی می کنم.
ایمیل دوم توسط پشتیبان بررسی و حداکثر یک روزه پاسخگویی می شود.

شماره تماس دفتر:

70 118 910 031
900 60 43 0913

شماره تماس مستقیم:

900 50 43 0913

نشانی دفتر:

اصفهان، چهارباغ بالا، بهار آزادی، مجتمع کاریکس

ارسال پیام:

    X