مسیرهای ارتباطی

دنبال کردن اخبار، رویدادها و آموزش ها:

پیام رسان های فعال:

ارتباط مستقیم:

ایمیل:

saeidi.nafise@gmail.com
info@n-saeidi.ir

اولی رو شخصاً و حداکثر دو روزه پاسخ میدم.
دومی توسط پشتیبان و حداکثر سه ساعته پاسخگویی میشه.

شماره تماس دفتر:

70 118 910 031
900 60 43 0913

شماره تماس مستقیم:

900 50 43 0913

نشانی دفتر:

اصفهان، میدان آزادی، ابتدای چهارباغ بالا

ارسال پیام:

    X