مدیریت فرایندهای کسب و کار یا BPM معادل Business Process Management یک رویکرد مدیریتی نظام مند است (یعنی قاعده و اصول مشخص برای اجراش دارد) که هدفش بهبود عملکرد سازمان و محقق کردن اهداف سازمان است. برای این کار “فرایندهای سازمان” رو مدیریت و کنترل میکند. دیدن این ویدئو به آشنایی بیشتر با مفهوم فرایند کمک میکند و این ویدئو راهنمای شناسایی فرایند با ارزش است.

در واقع همه کسب و کارها از فرایندهایی تشکیل شده اند که زیر پوستشان جاریه و در جریان است، ساماندهی و بهینه سازی فرایندها یعنی بررسی دقیق و درستِ تمام کارهایی که در کسب و کار خودمان انجام میدیم، یعنی تازه نفس شدن و آمادگی برای حرکت مؤثرتر!

 
این تصویر فقط یکی از هزاران نمونه اس، اون هم در کمپانی موفقی مثل آدیداس!!

 

نتایج تحقیقات جهانی نشان میدهد که:

  • ۹۷ درصد از سازمانهای موفق اروپایی، وقتی از دلایل موفقیتشان میگویند، به اهمیت مدیریت فرایند تأکید میکنند.
  • ۹۸ درصد از سازمانهای موفق امریکایی، مدیریت فرایند رو مستقر کردند و یا در حال انجامش هستند.
  • طبق نتیجه تحقیقات مؤسسه گارتنر، اولویت اول مدیران عامل و هیئت مدیره اکثر شرکتهای موفق در سال ۲۰۱۸ مدیریت فرایندها بوده است.

تغییر رویکرد از “وظیفه محوری” به “فرایندمحوری” و استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار، باعث حذف سردرگمی ها میشود و کمک میکند کنترل دقیق و صحیحی روی انجام کارها داشته باشیم و به دنبالش نتایج فوق العاده ای بگیریم! مثل: