قلمروت رو در مشتت نگه دار
تاریخ شروع

11:00

جمعه - 1400/09/05

تاریخ پایان

13:00

جمعه - 1400/09/05

آدرس

آنلاین - بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص

این وبینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

آنچه در وبینار "قلمروت رو تو مشتت نگه دار!" مطرح می‌شود

  • تشریح فلسفه پیدایش مدل کسب و کار
  • بررسی چرایی نیاز به مدل کسب و کار
  • تشریح نُه جز اصلی کسب و کار در قالب بوم مدل کسب و کار (Busines Model Convase)
  • ارائه چند نمونه بوم کسب و کار موفق
  • ارائه راهکارهای طراحی یک بیزنس مدل حرفه‌ای و کارآمد

ویدئوی معرفی وبینار "قلمروت رو تو مشتت نگه دار!"

اطلاعات تکمیلی وبینار " قلمروت رو تو مشتت نگه دار!"