001 1
تاریخ شروع

09:00

جمعه - 1397/12/03

تاریخ پایان

12:00

جمعه - 1397/12/03

آدرس

اصفهان، خیابان مشتاق دوم

این وبینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

سرفصل‌های سمینار "افزایش بهره وری در سال 98"

  • پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد شرایط کار در سال ۱۳۹۸
  • تعریف بهره‌وری و راهکارهای افزایش آن
  • تعریف فرایندمحوری و تأثیرات آن بر افزایش بهره‌وری
  • تکنیک‌های تدوین فرایند
  • ابزار کنترل اجرای فرایندها و گردش کار

اطلاعات تکمیلی وبینار "افزایش بهره وری در سال 98"