تاریخ شروع

09:00

جمعه - 1397/12/03

تاریخ پایان

12:00

جمعه - 1397/12/03

آدرس

اصفهان، خیابان مشتاق دوم

این وبینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

سرفصل های وبینار"افزایش بهره وری در سال 98"

  • پیش بینی های صورت گرفته در مورد شرایط کار در سال ۱۳۹۸
  • تعریف بهره وری و راهکارهای افزایش آن
  • تعریف فرایندمحوری و تأثیرات آن بر افزایش بهره وری
  • تکنیک های تدوین فرایند
  • ابزار کنترل اجرای فرایندها و گردش کار

اطلاعات تکمیلیی وبینار "افزایش بهره وری در سال 98"