002
تاریخ شروع

10:00

پنج‌شنبه - 1398/02/05

تاریخ پایان

13:00

پنج‌شنبه - 1398/02/19

آدرس

اصفهان، خیابان مشتاق دوم

این سمینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

سرفصل‌های سمینار " ساماندهی وظایف مسئول دفتر"

  • وظایف عمده و کلیدی مسئول دفتر
  • مهارت‌های کلیدی انجام وظایف
  • معرفی چندین نرم افزار و اپلیکیشن کاربردی
  • اتوماسیون اداری
  • نگارش و مکاتبات اداری
  • اصول بایگانی
  • اصول تنظیم اسناد اداری (آیین‌نامه، دستورالعمل، صورتجلسه، گزارش و…)

اطلاعات تکمیلی سمینار "ساماندهی وظایف مسئول دفتر"