کنترل از راه دور
تاریخ شروع

19:00

سه‌شنبه - 1399/02/30

تاریخ پایان

21:00

سه‌شنبه - 1399/02/30

آدرس

وبینار آنلاین

این وبینار هم پشتیبانی یک هفته‌ای ارائه منابع تکمیلی دارد

آنچه در وبینار "کنترل از راه دور" مطرح می‌شود

  • ملزومات قانونی، فرایندی، سیستمی و تجهیزاتی برای دورکاری
  • مدیریت صحیح و کامل کسب و کار از راه دور
  • نگهداری مشتریان و پشتیبانی مناسب، از منزل
  • تکنیک‌های تیم‌ورک غیرحضوری

اطلاعات تکمیلی وبینار "کنترل از راه دور"