طراحی معماری فرایندی

نمونه کارها

طراحی معماری فرایندی

تدوین معماری فرایندی (نقشه فرایندی) بر اساس مدل مرجع APQC انجام می شود و حاصل آن طبقه بندی کلیه فرایندهای سازمان در چارچوبی دقیق و کارآمد است.

APQC2

چرا APQC ؟

این مدلِ مرجع، که توسط مرکز بهره وری و کیفیت امریکا تدوین و ارائه شده است در حال حاضر مهم ترین مرجع جهان در بهبود فرایندها، بهبود عملکرد و مدیریت دانش است.

با تدوین معماری فرایندی، ساختار کلی فرایندهای سازمان شناسایی می شود و بر اساس استاندارد APQC دسته بندی و طبقه بندی می شود. فرایندها در یکی از دسته های “عملیاتی” یا “پشتیبانی” قرار می گیرند و سپس برای هریک از آنها گروه مربوطه، مالک فرایند و… مشخص می شود و به این ترتیب مرز و محدوده فرایندها بصورت دقیق و واضح شناسایی می گردد. 

ساختار منظمی که به دست آمده، در انجام انواع اقدامات توسعه و بهبود کسب و کار از جمله: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرایند، مکانیزاسیون و سیستم سازی، ارزیابی عملکرد و… کاربرد داشته، تأثیر ویژه ای در کیفیت و سرعت انجام دارد.

  • مدیریت فرایند
  • انواع کسب و کارها
  • بین یک تا سه ماه

سبد خرید شما خالی است.

X