طراحی معماری فرایندی

Business Process Architecture

معماری فرایندهای کسب و کار

معماری فرایندهای کسب و کار اگر دقیق و درست انجام شود، یک ابزار بسیار قوی برای مدیریت و تصمیم گیری میسازد که در مواقع بحران کمک میکند تا راحت و سریع سازمان را با شرایط جدید منطبق کنیم.

APQC2

معرفی:

معماری فرایندی یا نقشه فرایندی، یک سند مدیریتی است که تمام فرایندهای کسب و کار را در یک چهارچوب اصولی و منظم جمع آوری میکند به شکلی که:

1- تمام فرایندها بر اساس ماهیت و عملکردشان گروه بندی شده اند.

2- مالک همه فرایندها (شخصی که مسئول درست انجام شدن آن فرایند است) مشخص شده است.

3- مرز فرایندها و محل اجرای آنها تعیین شده است.

با طراحی این سند جامع، هر کاری که در سازمان اجرا میشود، آماده بهینه سازی، اصلاح، توسعه و… میشود و در مواقع بحران یا تغییراتی که از اختیار ما خارج است (مثل شرایط کرونا) به راحتی و آسانی میتوانیم تغییر روش دهیم و از این تغییرات آسیب نبینیم.

ما طراحی معماری فرایندی را بر اساس استاندارد APQC انجام میدهیم که توسط “مرکز بهره وری و کیفیت امریکا” ارائه شده و در حال حاضر مرجع اصلی جهان برای مدیریت فرایندهاست.

کاربرد:

ساختار منظمی که به دست آمده، در توسعه و بهبود کسب و کار از طریق: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرایند، مکانیزاسیون، سیستم سازی، ارزیابی عملکرد و… کاربرد دارد و تأثیر ویژه ای در کیفیت و سرعت انجام کار دارد.

  • مدیریت فرایند - سیستم سازی
  • برگزاری جلسات حضوری یا آنلاین + طراحی توسط تیم متخصص
  • یک تا سه ماه
X