طراحی مدل کسب و کار

Business Model Canvas

بوم مدل کسب و کار

در مورد اهمیت این ابزارِ حرفه ای استناد می کنیم به جمله آقای “مایکل پورتر” : استفاده از مدل کسب و کار اساسی ترین گام در فرایند اندیشیدن به بقای سازمان است.

معرفی:

مدل کسب و کار یا بیزنس مدل (Business Model)، یک ابزار مدیریتی است که منطق یک شرکت در مورد تولید و ارائه محصول و در مقابل کسب درآمد و ارزش را توصیف میکند. بیزنس مدل شبیه به یک طرح یا برنامه است که مشخص میکند ایده و اهداف کسب و کارمان را چطور پیاده سازی کنیم؟ و ایده کلی کسب و کار ما را به کارهایی که باید انجام دهیم ترجمه میکند.

کاربرد:

1- در مدل کسب و کار اجزای نُه گانه اصلی کسب و کار بصورت دقیق و شفاف تعیین میشوند، این شفاف سازی هم باعث یکسو شدن اقدامات و برنامه ریزی های ما میشود، هم تشخیص اقدامات اضافه، بی فایده و فرایندهایی که در راستای اهداف نیستند را ساده میکند. با حذف این فرایندها و اقدامات اضافه، کسب و کار ما با چابکی و فراغ بال بیشتری مسیر را طی میکند و زمینه بروز خلاقیت و ایده پردازی فراهم میشود.

2- طراحی بیزنس مدل برای ارزیابی ایده کسب و کاری که هنوز اجرایی نشده هم خیلی ضروری است چون در تشخیص اجرایی بودن و سودآور بودن ایده به ما کمک میکند و البته سند خوبی برای جذب سرمایه گذار است.

برای طراحی بیزنس مدل، کمک گرفتن از مشاور ضروری است؛ چون محتوای آن باید ساده، مناسب و قابل فهم باشد و در عین حال نباید پیچیدگی های نحوه عملکرد شرکت را بیش از حد ساده کند و نکاتی را از قلم بیندازد؛ که رعایت این سادگی در کنار پیچیدگی با تجربه و تمرین به دست می آید. مشاوره به شما کمک میکند که بیزنس مدل طراحی شده، نگاهی جامع و فراگیر به کسب و کار باشد و همه چیز را درنظر گرفته باشد ولی در عین حال، بیش از حد هم روی جزئیات تمرکز نشده باشد.

  • راه اندازی کسب و کار - بهبود و توسعه - سیستم سازی
  • برگزاری جلسات حضوری یا آنلاین
  • یک ماه
X