مدلسازی فرایندها

نمونه کارها

مدلسازی فرایندها

مدلسازی فرایندها یعنی طراحی تصویری از روش انجام کارها در محیط نرم افزار و بر اساس استاندارد

Automation2

استاندارد BPMN2

مدلسازی فرایندها در سیستم و در محیط نرم افزارهای توانمندی صورت می پذیرد که نه تنها روش اجرای کارها را به طرحی قابل درک و شفاف تبدیل می کند، بلکه امکان بررسی و تحلیل فرایند، شناسایی نقاط ضعف و باگ ها، شناسایی محل های پرت زمان و هزینه، تهیه شرح شغل و شرح وظایف، بهبود و توسعه فرایندها و… را فراهم میکند.

به منظور مدلسازی فرایندها از استانداردی با عنوان BPMN2 یا Business Process Modeling Notation استفاده می شود که استانداری کامل و جامع است و انواع رخدادها، اقدامات و شروط موجود در فرایند را پوشش می دهد. 

این استاندارد با انواع نرم افزارهای مدلسازی و BPMS روز دنیا سازگار است و برای پرسنل نیز به راحتی با آموزشی کوتاه قابل یادگیری و درک است.

  • مدیریت فرایند، تسهیل گری، زیرساخت
  • انواع کسب و کارها
  • متغیر و متناسب با تعداد و اندازه فرایندها

سبد خرید شما خالی است.

X