طراحی/ بهبود گردش کار

نمونه کارها

طراحی یا بهبود گردش کار

در صورتی که فعلا شرایط یا تمایل به مکانیزاسیون کسب و کار ندارید، بهبود گردش کار دستی و فیزیکی تا حد زیادی می تواند به بهبود عملکرد سازمان شما کمک کند.

WorkFlow

گردش کار - WorkFlow

گردش کار به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌گردد که برای تکمیل یک وظیفه لازم است. به بیانی دیگر، گردش کار به افراد در مستندسازی و مدیریت وظایف در پروژه ها کمک می‌کند و در نهایت منجر به شفاف سازی روش انجام کار در سازمان می شود.

قطعاً توصیه می شود گردش کار در قالب اجرای رویکرد مدیریت فرایند بهینه و سپس مکانیزه شود. مزایای تبدیل روش اجرا و کنترل فعالیت ها، از حالت دستی و کاغذی به حالت سیستمی بر کسی پوشیده نیست، اما در برخی موارد که سازمان با محدودیت زمان و بودجه روبروست و یا کسب و کار تازه تأسیس است و ترجیح مدیران بر این است که فرایندها مدتی بصورت دستی انجام شوند و سپس با درک صحیح تر مکانیزه شوند، طراحی دقیق و علمی گردش کار و تدوین فرم های کاربردی و کامل کمک شایانی به بهبود عملکرد سازمان، پیش گیری از خطا و جمع آوری اطلاعات کافی و کاربردی می کند.

  • تسهیل گری
  • سازمان های دارای محدودیت زمان و بودجه
  • یک ماه

سبد خرید شما خالی است.

X