وقتی طراحی یا اصلاح گردش کار توسط مشاور انجام شود، نتیجه به مراتب بهتر است، چون مشاور علاوه بر اینکه تخصص و تجربه اش را بکار می‌گیرد، بعنوان شخص سومی که مستقیماً درگیر فرایند نیست، نگاه خلاقانه تری به آن دارد.

طراحی/بهبود گردش کار

در هر کسب و کاری برای تولید محصول، ارائه خدمات و انجام امور داخلی، مجموعه ای از فعالیت‌ها یا کارها بصورت متوالی توسط افراد یا سیستم ها انجام می‌شوند؛ به سازماندهی کردن این فعالیت ها در قالب یک الگو و مشخص کردن اینکه یک کار چطور انجام می‌شود “گردش کار” می‌گویند.

در واقع گردش کار یعنی: مشخص کردن ترتیب و شرایط اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برای تکمیل یک کار لازم است.

کاربرد اصلی طراحی گردش کار،  شفاف سازی روش انجام کار برای پیاده سازی قواعد و فرم های آن در سیستم نرم افزاری است.

اما در بعضی موارد که سازمان محدودیت زمان یا بودجه دارد، یا کسب و کار تازه تأسیس است و مدیران ترجیح می‌دهند فرایندها مدتی بصورت دستی انجام شوند و بعد با درک صحیح تری مکانیزه شوند، می‌توان گردش کارها را طراحی کرد و نتیجه را در قالب دستورالعمل ها و فرم های کاغذی استفاده کرد.

در هر دو صورت، شفافیت در روش انجام کار باعث بهبود عملکرد، پیش گیری از خطا، بهره وری پرسنل و جمع آوری اطلاعات کاربردی برای گزارش گیری و کنترل کارها می‌شود.

اگر درمورد طراحی/بهبود گردش کار نیاز به گفتگو با ما دارید!

کافی است روی این دکمه کلیک کنید!