طراحی کارت امتیازی متوازن

Balanced Score Card

کارت امتیازی متوازن

اهداف استراتژیک یکی از اجزای مهم بیانیه استراتژیک یک کسب و کار است، که مشخص میکند اقدامات و فعالیتها باید در چه مسیری تعریف شوند. اما برای کنترل درست انجام شدنِ این اقدامات چه راهکاری وجود دارد؟

Strategy

معرفی:

اگر در سازمان شما اسناد استراتژیک تهیه شده باشد و استراتژی ها و اهداف شما مشخص و معین باشد، برای اینکه واقعا به آن اهداف برسید، نیاز به برنامه ریزی اصولی دارید، یکی از ابزارهای مناسب برای این کار کارت امتیازی متوازن یا BSC (مخفف Balanced Score Card) هست. BSC یه پلتفرم است که اهداف استراتژیک را که معمولا کلی و خلاصه بیان میشوند، گسترش میدهد و برای هر هدف معیارهای مشخصی تعیین میکند تا بتوان برای انجام آن برنامه ریزی و زمانبندی کرد.

در واقع BSC کمک میکند تا بتوانیم عملکرد کلی کسب و کارمان را ارزیابی کنیم. اگر به شکل سنتی کسب و کار را ارزیابی کنیم، احتمالا فقط شاخص های مالی مثل سود، میزان فروش و یا نرخ بازگشت سرمایه را کنترل و بررسی می کنیم، که قطعا کافی نیستند! BSC برای اینکه وضعیت کسب و کار را بسنجد، چهار معیار مهم را بررسی می کند که “عملکرد مالی” یکی از آنهاست. سه مورد بعدی: “رضایت مشتری”، “فرایندهای داخلی” و “رشد و یادگیری” هستند و در اینجا اصل را بر این میگذاریم که: کسب و کاری موفق محسوب میشود که در هر چهار شاخص رشد کند.

تمایز کاربردی:

مهم ترین نقطه قوت BSC، این است که برای هر هدف استراتژیک، مجموعه ای از معیارهای مرتبط را کنار هم قرار میدهند و نهایتا شاخص های مالی و غیرمالی در یک چهارچوب جمع آوری میشوند. در واقع این ابزار با ارائه یک برنامه اجرایی دقیق و اصولی، شکاف بین استراتژی و عملیات را پر میکند، تا بتوانیم اهداف را از اسناد مکتوب داخل زونکن ها، به نتایج و دست آوردهای واقعی تبدیل کنیم.

  • بهبود و توسعه - کنترل و ارزیابی
  • برگزاری جلسات حضوری یا آنلاین + طراحی توسط تیم متخصص
  • یک تا سه ماه
X