تدوین بیانیه استراتژیک و BSC

نمونه کارها

تدوین اسناد راهبردی

هر کسب و کاری پیش از اقدام به هرکاری، نیازمند اسناد استراتژیکی است که هدف و آینده کسب و کار را ترسیم کند.

Strategy

چراغ راه

بیانیه استراتژیک شامل : سند چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزش های بنیادین است. این سند مانند چراغ راهی عمل می کند که برای تمام اقدامات و فعالیت های ما در سازمان مسیر حرکت و خط مشی تعیین می کند. 

بدون تعیین هدف اصلی کسب و کار، هر تصمیمی ممکن است به بیراهه رود. همچنین گاهی ممکن است در میان امور جاری و فعالیت روزمره کسب و کار، برخی از اقدامات اصلی و اساسی که برای رسیدن به هدف سازمان لازم است، فراموش شود یا به تعویق افتد.

پس از تهیه بیانیه استراتژیک، یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در اجرایی سازی اهداف استراتژیک را به یاری خواهیم گرفا با نام کارت امتیازی متوازن یا BSC. این ابزار، سند جامعی از اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف و کنترل عملکرد است.

  • استراتژی، زیرساخت
  • کلیه کسب و کارها
  • دو تا چهار ماه

سبد خرید شما خالی است.

X