توهمات سمی

توهمات سمی (3) : سی آر ام

تحقیقات نشون میده خیلی از سازمانها بعد از یکی دو سال نرم افزار CRM رو کنار میذارن! علتش رو میدونید؟ ما واقعا در سازمانمون نگرش CRM رو پیاده کردیم؟ یا فقط نرم افزارش راه اندازی شده؟
ادامه مطلب
X