توهمات سمی (2) : اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

معرفی مجموعه توهمات سمی:

خیلی از اوقات برای حل مشکلات سازمان و کسب و کارمان سراغ راهکارها، رویکردها و اجرای سیستم های مدیریتی کلان رفتیم، اما متاسفانه در عمل بعد از اجرای آنها نتیجه ای که منتظرش بودیم را نگرفتیم، در اکثر موارد این نتیجه نگرفتن ناشی از این است که ما آن رویکرد مدیریتی را به درستی نشناختیم و در واقع انتظاراتی که اجرای آن داشتیم “توهم” بوده! وقتی که بابت این توهم: “زمان”، “پول” و “انرژی” سازمان صرف شود، این هدررفت منابع، درست مثل سم به عمق سازمان ما نفوذ میکند و تأثیرات مخربی دارد… مجموعه توهمات سمی تلاش میکند با بررسی دست آوردها و عملکرد بعضی از راهکارها، رویکردها و ابزارهای مدیریتی، انتظارات ما را به سمت واقعیت ببرد، تا از اقداماتی که برای بهبود و توسعه کسب و کارمان انجام میدهیم نتیجه بهتری بگیریم.

نرم افزار اتوماسیون اداری:

در این قسمت کمی واقع بینانه به اتوماسیون اداری می پردازیم، که علیرغم عملکرد خوبی که می تواند برای سازمان داشته باشد، چون انتظار مکانیزاسیون کسب و کار یا سیستم سازی از آن داریم، بعد از مدتی، وقتی نتایج مورد انتظارمان را برآورده نمیکند، از آن دلسرد میشویم. در حالی که اتوماسیون اداری بخشی از مکانیزاسیون است که اتفاقا لازم و کاربردی هم هست.

پیام بگذارید

X