توهمات سمی (1) : ارزیابی عملکرد کارکنان

معرفی مجموعه توهمات سمی:

خیلی از اوقات برای حل مشکلات سازمان و کسب و کارمون سراغ راهکارها، رویکردها و اجرای سیستم های مدیریتی کلان رفتیم، اما متاسفانه در عمل بعد از اجرای اونها نتیجه ای که منتظرش بودیم رو نگرفتیم، دراکثر موارد این نتیجه نگرفتن ناشی از اینه که ما اون رویکرد مدیریتی رو به درستی نشناختیم و در واقع انتظاراتی که اجرای اون داشتیم “توهم” بوده! وقتی که بابت این توهم: “زمان”، “پول” و “انرژی” سازمان صرف بشه، این هدررفت منابع، درست مثل سم به عمق سازمان ما نفوذ میکنه و تأثیرات مخربی داره… 

مجموعه توهمات سمی تلاش میکنه با بررسی دست آوردها و عملکرد بعضی از راهکارها، رویکردها و ابزارهای مدیریتی، انتظارات ما رو به سمت واقعیت ببره، تا از اقداماتی که برای بهبود و توسعه کسب و کارمون انجام میدیم نتیجه بهتری بگیریم.

ارزیابی عملکرد کارکنان:

در قسمت اول ارزیابی عملکرد کارکنان رو بررسی میکنیم و هم اثرات مفیدش رو مرور میکنیم، هم انتظارات نادرستی که از اجرای اون در سازمانها رواج داره…

پیام بگذارید

X