مدیریت فرایند

سی آر ام

توهمات سمی (3) : سی آر ام

تحقیقات نشان میدهد خیلی از سازمانها بعد از یکی دو سال نرم افزار CRM را کنار میگذارند! علتش را میدانید؟ ما واقعا در سازمانمان نگرش CRM را پیاده کردیم؟ یا فقط نرم افزارش راه اندازی شده؟
ادامه مطلب
فرایند چیست؟

فرایند چیست؟

یک تعریف کاربردی و روان از فرایند. دنیای اطراف ما پر از فرایندست، با دیدن این ویدئو بهتر میتوانیم آنها را بشناسیم و اصلاح کنیم.
ادامه مطلب
X