نگرش مدیریتی

شیوه رهبری امیرکبیر

شیوه رهبری امیرکبیر

درس هایی از شیوه مدیریت و رهبری امیرکبیر یکی از غم ­انگیزترین اتفاقات تاریخ ایران، ۱۷۱ سال پیش، در چنین روزی رقم خورد و سرزمین ما مردی را از دست داد که هنوز هم به عنوان یکی از تأثیرگذارترین افراد شناخته میشود و شاید این روزها جای خالی سبک تفکر و شیوه مدیریتش را بیشتر […]
ادامه مطلب
پرسونای مخاطب یا پرسونای مشتری

پرسونای مشتری

پرسونا، یه تصویر فرضی یا شفاف از مشتری یا مخاطب ماست که میتونه کمک کنه باهاش ارتباط بهتری بگیریم و شانس بیشتری برای ادامه این ارتباط داشته باشیم.
ادامه مطلب
سی آر ام

توهمات سمی (3) : سی آر ام

تحقیقات نشان میدهد خیلی از سازمانها بعد از یکی دو سال نرم افزار CRM را کنار میگذارند! علتش را میدانید؟ ما واقعا در سازمانمان نگرش CRM را پیاده کردیم؟ یا فقط نرم افزارش راه اندازی شده؟
ادامه مطلب
X